All Asia Alliance
Jakarta Kuala Lumpur Manila Shanghai Singapore Yangon

Shanghai

Contact Person:
David Zhou Yi
Partner

Co-Effort Law Firm LLP
35/F Huaneng Union Tower
958 Lujiazui Ring Road
Shanghai 200120
P.R. China

Telephone: 86 21 5879 6866
86 21 5876 7828
Fax: 86 21 5887 1810
Email: davidzhou@co-effort.com

© All Asia Alliance
An Alliance of Law Firms